Mülkiyeti Size Ait Olan Arsa Hazine Tarafından Satılabilir Mi?


Satış, mülkiyeti devir borcu yaratan bir işlemdir ve bundan dolayı sözleşme ile yapılır. Satış işlemleri ile ilgili konulara 6098 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmiştir. Özel bir satış sözleşmesinin bulunmadığı durumlarda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre genel bütçe kapsamında bulunan her türlü taşınır ve taşınmaz malların satışı Maliye Bakanlığı’ndadır. Maliye Bakanlığı’nda görev alan Milli Emlak Müdürlüğü ise hazine mülkiyetinin satışından sorumludur. Hazine taşınmaz malları ile ilgili olarak en çok merak edilen konu ise hazine, mülkiyeti kişiye ait arsayı satabilir mi sorusudur.

Hazineye ait taşınmazların satışı nasıl yapılır?

Hazineye ait taşınmazların satışı ihale usulüne göre yapılır. Satış ihalelerinde açık teklif ya da kapalı teklif usulü uygulanır. Özel kanunlara göre belirlenen şekilde de hak sahiplerine doğrudan satış yapılabilir. Satış işlemi yapılacak olan taşınmazın bedeli bedel tespit komisyonu tarafından belirlenir. İhale üzerinde kalan mükellef kesinleşen ihale kararının kendisine tebliğ edilmesini takip eden 15 gün içerisinde taşınmazın bedelini idareye yatırır ve tapusunu kendi üzerine alır. Satış bedeli taksitle ya da peşin olarak ödenebilir. Eğer taksitli bir işlem söz konusu ise satın alan kişi bedelin dörtte birini peşin yatırır ve geri kalan bedeli eşir taksitlerle maksimum iki yılda aylık ya da üçer aylık dilimler şeklinde öder. İdare ile mükellef arasında taksitli satış sözleşmesi düzenlenir.

Satılacak hazine taşınmazına nasıl kıymet takdiri yapılır?

Taşınmazın bedel tespitinde, taşınmazın özellikleri ve konumu göz önünde bulundurulur. Taşınmaz bedelinin hesabı için kullanılan fiyatlar için bilirkişiler ve ilgili kuruluşlardan yardım alınır. Taşınmazın işyerlerine ve meskun yerlere yakınlığı, imar durumu, bina ve inşaat sahası büyüklüğü, ulaşıma durumu, belediye hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, toprak cinsi ve bitki örtüsü gibi özellikleri ayrıca da emsal satış bedelleri de göz önüne alınır. Tüm incelemelerin sonucunda emlak vergisine esas tutulan metrekare değerinden az olmamak kaydı ile taşınmazın rayiç bedeli esas alınarak kıymet takdiri yapılır.

Hazine, mülkiyeti kişiye ait arsayı satabilir mi?

Hazine arsasını satın alan kişi arsayı başka birine sattığında taşınmazın borcu arsanın eski sahibine aittir. Ancak bu durumdan arsanın yeni sahibi de etkilenir. Böyle bir durumda ilk olarak satış işleminin hileli olup olmadığına bakılır. Arsa satışı eğer rayiç bedel üzerinden yapılmışsa hileli satıştan söz edilemez. Eğer satış bedeli ile rayiç bedel arasında büyük farklar bulunursa hazine tarafından arsanın satışı yapılır ve arsanın yeni sahibine parası ödenir.

0 görüntüleme0 yorum
  • Facebook - Siyah Çember
  • YouTube Sosyal Simge
  • Siyah Instagram Simge
  • Heyecan Sosyal Simge
  • Pinterest Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge

EMATEK

Mad. Tur. Med. Elektrn. Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Vergi Dairesi: Maltepe

Ver.No: 333 069 7175

Tic.Sicil No: 249529

EMAPARK ANKARA Merkez Ofis

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime  A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18  Çankaya/ANKARA/Türkiyə   06510

EMAPARK İzmir Ofis: Manavkuyu mah. Alija İzetbegovic cad. No47/B Bayraklı/İzmir/Türkiye

E-mail: info@emapark.com

www.emapark.az

www.emapark.com

www.evalinir.com

www.emaparkdatca.com

logo-whatsapp-transparent-background-22.