İfraz


Tapu sicilinde tek bir parselden meydana gelen bir taşınmazın, imar planına uygun şekilde hazırlanmış haritalar üzerinde birden fazla parsele ayrılmasına ve bu işlemin tapuya tescil edilmesine ifraz adı verilir. İmar Kanunu’na göre belediye ve mücavir alan sınırları içindeki gayrimenkullerin  ifrazında belediyeler yetkilidir. Belediye encümeninin onayı ile ifraz kararı resen alınabilir.

İfrazen Taksim

İfraz parselasyon nitelikli ve parselasyon nitelikli olmayan ifraz işlemleri olarak ikiye ayrılır. Parselasyon nitelikli ifraz ile bir parselin kamu yararı gözetilerek okul, ibadethane, yol, yeşil alan, park, meydan vb. amaçlar için kamuya terk edilmesidir. Parselasyon niteliği olmayan ifrazlarda ise kamuya terk edilmesi söz konusu olan alanlar olmayıp, bir parselin birden fazla parsele ayrılma işlemi yapılır.

0 görüntüleme0 yorum
  • Facebook - Siyah Çember
  • YouTube Sosyal Simge
  • Siyah Instagram Simge
  • Heyecan Sosyal Simge
  • Pinterest Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge

EMATEK

Mad. Tur. Med. Elektrn. Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Vergi Dairesi: Maltepe

Ver.No: 333 069 7175

Tic.Sicil No: 249529

EMAPARK ANKARA Merkez Ofis

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime  A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18  Çankaya/ANKARA/Türkiyə   06510

EMAPARK İzmir Ofis: Manavkuyu mah. Alija İzetbegovic cad. No47/B Bayraklı/İzmir/Türkiye

E-mail: info@emapark.com

www.emapark.az

www.emapark.com

www.evalinir.com

www.emaparkdatca.com

logo-whatsapp-transparent-background-22.