2 B Arazi Ne Demek ?


Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde orman özelliğini yitirmiş, hazine adına orman alanları dışarısına çıkarılmış ve çıkarılan araziler 2b arazisi adını alır. 2b arazi, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesi B bendinin kısaltması olarak kullanılır.  2b Arazileri kısaca orman vasfını yitirmiş arazilerdir.

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesinin ilk fıkrası ( B ) bendinde belirtilmiş olup , hazinenin üstüne kayıtlı olup orman sınırları dışına çıkmış ya da çıkarılacak olan alanlardır.  

2b kısaltması da 2. Maddesinin ilk fıkrası ( B ) bendinin kısaltması olarak kullanılır.

2b araziler , kadastro tarafından orman sınırları dışına çıkarılmış , bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilerdir.


2B araziler nasıl satın alınır?

2B arazileri satın alabilmek için öncelikle başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvurunun şehirlerde defterdarlıklar ve ilçelerde mal müdürlüklerine yapılmasının ardından T.C. Ziraat Bankası’na “2B ve tarım arazileri" tahsilat hesabına başvuru bedeli yatırılıyor.

2B arazi sahipliği için belirlenen süre içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen, satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler hak sahibi sayılıyor.

2B arazi satın alacaklar için gerekli belgeler

2B başvuruları için gerekli evraklar şu şekilde sıralanıyor: Başvuru dilekçesi Nüfus cüzdanı fotokopisi, Başvuru bedelinin yatırıldığına dair makbuz Veraset ilamının onaylı örneği Akdi haleflerden ise kanun yürürlüğe girdikten sonra düzenlenecek noter tasdikli yazılı muvafakat.

Hak sahiplerine satış işlemleri yetkili idare tarafından ve başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde sonucun bildirilmesi gerçekleşiyor.

  • Facebook - Siyah Çember
  • YouTube Sosyal Simge
  • Siyah Instagram Simge
  • Heyecan Sosyal Simge
  • Pinterest Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge

EMATEK

Mad. Tur. Med. Elektrn. Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Vergi Dairesi: Maltepe

Ver.No: 333 069 7175

Tic.Sicil No: 249529

EMAPARK ANKARA Merkez Ofis

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime  A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18  Çankaya/ANKARA/Türkiyə   06510

EMAPARK İzmir Ofis: Manavkuyu mah. Alija İzetbegovic cad. No47/B Bayraklı/İzmir/Türkiye

E-mail: info@emapark.com

www.emapark.az

www.emapark.com

www.evalinir.com

www.emaparkdatca.com

logo-whatsapp-transparent-background-22.